Údržba oken

Vzhledem k tomu, že se množí výskyt závad nátěru (lazury) dřevěných částí oken a závad kování oken (včetně oken střešních), upozorňujeme členy družstva na na nutnost provádění pravidelné údržby nátěrů a kování oken. Tuto povinnost mají sami členové družstva na základě Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, v §5 Drobné opravy bytu.

Pravidelnou údržbou se dá předejít zbytečnému poškození oken a vzniku mnoha závad. Níže vám proto poskytujeme stručný návod jak se o okna starat.

PÉČE O POVRCHOVOU ÚPRAVU

Aby byla zachována optimální ochrana povrchové úpravy a dřeva i přes často extrémní vlivy počasí a prostředí, doporučujeme Vám ochranný produkt Glasurit Quick & Easy Holzbalsam. Glasurit Quick & Easy Holzbalsam se nanáší 2x ročně po mytí oken. Zhruba po 1 hodině je ochranný film zaschlý. Pokud po čase zjistíte poškození povrchové úpravy, doporučujeme Vám poškozené místo přebrousit, zbavit prachu a přetřít pomocí Glasurit Aqua RenovierungsLazur v odpovídajícím barevném odstínu. Tím získáte opět novou povrchovou úpravu.

PÉČE O KOVÁNÍ OKNA

Výrobce kování doporučuje 2x ročně namazat několika kapkami oleje závěsy a uzávěry (viz schéma). Mazací místa kování ošetřete tak, aby olej nestékal po vnějších plochách kování a neznečišťoval povrch výrobku. Přebytečné mazivo setřete suchým hadrem. Používejte jen takzvané čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi, zcela nevhodné jsou kyselé a pryskyřici obsahující tuky.

V případě zhoršení funkčnosti otevírání a zavírání oken, je nutno přistoupit k jejich seřízení.
Zde předkládáme návod k seřízení oken. V případě, že se Vám zdají tyto operace náročné, kontaktujte buďto odbornou firmu, nebo domovníka, který Vám běžné seřízení po dohodě a za úplatu provede.

Výškové a stanovené seřízení křídla vůči rámu lze provést pomocí seřizovacích šroubů v horním a dolním závěsu imbusovým klíčem 4 mm. Horní závěs seřizujte v otevřené poloze.

PÉČE O POVRCHOVOU ÚPRAVU STŘEŠNÍ OKNA

Běžnou údržbu nátěru oken provádějte podobně jako u normálních oken, to znamená přípravkem Glasurit Quick & Easy Holzbalsam.
Případné opravy nátěru je třeba provádět zejména v těchto případech :

  • Je-li okno dlouhodobě vystaveno zvýšené vzdušné vlhkosti (kondenzace) nebo silnému slunečnímu záření.
  • Jeví-li lak známky narušení (zbělá).

Poškozená místa omyjeme vlažnou mýdlovou vodou. Nepoužíváme prostředky na bázi benzínu. Osušíme suchým čistým hadříkem. Poté přebrousíme poškozená místa smirkovým papírem (hrubost 240-300 v případě menšího poškození, 120 v případě většího). Větší poškození dřeva (rýhy, praskliny) vyplníme opravným tmelem (např. používaným na opravy podlah) odpovídajícího odstínu a po zaschnutí přebrousíme. Při aplikaci laku se snažíme vyhnout dotyku s těsněním, případně je hned očistíme. První nátěr po zaschnutí lehce přebrousíme (hrubost 240-300).

Pro opravy laku doporučujeme použití originální opravné sady VELUX:

  • Kód: ZZZ 176
  • Popis: Fungicid, lak, 2 štetce, brusné papíry
  • Množství: 150 ml základního laku, 300 ml vrchního laku

U střešních oken dále doporučujeme objednat u firmy VELUX jednou do dvou let odbornou prohlídku a seřízení oken. Věříme, že výše uvedená doporučení Vám pomohou v péči o okna a umožní Vám jejich bezproblémové užívání.