Branka na zahrádku

Na případné žádosti o instalaci branky bude reagováno kladně za předpokladu, že žadatelé dodrží následující podmínky:

  • branka bude mít rámovou konstrukci o tloušťce, která nebude převyšovat tloušťku sloupku oplocení
  • výše branky bude rovna výši oplocení
  • šířka branky bude maximálně 1 m
  • branka bude jednokřídlá
  • výplň branky bude provedena z pletiva
  • barva branky se bude shodovat s barvou stávajícího oplocen.