Návody k řešení častých situací a nařízení družstva

Důležitá nařízení družstva a užitečné návody týkající se častých situací obyvatel domů a bytů družstva.

Rozhraní vlastní údržby bytu a správy družstva

Upozorňujeme členy družstva, že Bytové družstvo ZAHRADA nezajišťuje údržbu ani drobné opravy všech částí bytů, ale jen vybraných a přesně určených částí venkovních a vnitřních prostor domů.

O zbývající části bytů je povinen pečovat přímo člen družstva s právem nájmu daného bytu a také nese veškeré s tím související náklady. Požadavky na opravy v těchto částech domů, budou bytovým družstvem odmítány.

Doporučujeme proto důkladně se seznámit s popisem rozhraní pro vlastní údržbu a správu družstva před předložení požadavku na bytové družstvo. Popis těchto rozhraní najdete zde .

Poruchy a závady

V zájmu zajištění přehledu o hlášených závadách a pro kontrolu jejich řešení zavedla společnost doma a.s. (pověřená správou domů) zvláštní emailovou adresu helpdesk@doma.as , na které je třeba závady hlásit.

Žádáme všechny členy družstva aby pro hlášení poruch a závad na firmu doma a.s. používali k tomu určený formulář, který najdete zde . Vyplněný formulář posílejte elektronickou poštou na adresu helpdesk@doma.as , případně v listinné podobě na adresu firmy (viz Kontakty ). Na emailovou adresu, ze které formulář posíláte dostanete potvrzení o doručení zprávy. Doručení hlášení můžete ověřit také telefonicky u paní Molákové na tel. 733 738 082 .

Sankce za nedodržování domovního řádu