O bytovém družstvu Zahrada

Bytové družstvo Zahrada vzniklo v roce 2001 s cílem postavit v Hostivici 7 bytových domů s využitím státních dotací.

V roce 2001 byla mezi BD Zahrada a Městem Hostivice uzavřena smluva o sdružení za účelem vytvoření podmínek pro získání státní dotace a za účelem zabezpečení trvalého nájemního bydlení v takto vzniklých bytech po dobu 20 let od kolaudace. Smlouva o sdružení byla uzavřena na dobu určitou a to do uplynutí 20 let od kolaudace posledního domu.

Majetek sdružení, zejména bytové domy, se dělí mezi účastníky sdružení v poměru 51% pro město a 49% pro bytové družstvo. Po zániku sdružení, tj po 20-ti letech od kolaudace město bezodkladně převede svůj podíl na veškerém společnou činností získaném majetku na družstvo za 1 Kč. Pozemky pod budovami jsou majetkem města. Družstvo zajišťuje hospodaření s byty a pečuje o majetek sdružení. Smlouva o sdružení a její 2 dodatky jsou k nahlédnutí zde .

Dnes družstvo hospodaří s celkem 207 byty, které byly zkolaudovány v srpnu 2004. Z toho 180 bytů se nachází v domech A-F v ulici Za Mlýnem 1720-1725 a 27 bytů v domě J v ulici Československé armády v Hostivici.

Informace z Obchodního rejstříku:

Název subjektu: Bytové družstvo Zahrada
Spisová značka: Dr 5148 vedená u rejstříkového soudu v Praze
IČO: 26475219
Sídlo: Hostivice, Husovo nám. 59, okres Praha-západ, PSČ 25301
Den zápisu do Obch.rejstříku: 03.10.2001
Právní forma: Družstvo
Předmět činnosti: pronájem bytů a nebytových prostor a zajišťování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor (§ 4 ŽZ)