Orgány družstva

Orgány družstva jsou

  • členská schůze
  • představenstvo a
  • kontrolní komise .

Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze , která se koná minimálně jednou ročně a rozhoduje o nejdůležitějších otázkách družstva.

Družstvo navenek zastupuje statutární orgán družstva - představenstvo . Představenstvo se skládá z předsedy dvou místopředsedů . Za družstvo jedná předseda nebo jeden z místopředsedů představenstva družstva, a to každý samostatně. Podepisování za družstvo se provádí tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu družstva připojí svůj podpis předseda a jeden z místopředsedů představenstva družstva s uvedením svých funkcí v představenstvu družstva.

předseda představenstva: Vlastimil Bubeníček
Hostivice, Za Mlýnem 1720, PSČ 253 01
den vzniku funkce: 19.června 2013
Tel: 603 584 113
místopředseda představenstva: Prof. PhDr. Aleš Skřivan
Hostivice, Za Mlýnem 1721, PSČ 253 01
den vzniku funkce: 13.ledna 2005
místopředseda představenstva: Petra Liewaldová
Za Mlýnem 1722, 253 01 Hostiviceden
vzniku funkce: 19. června 2013
den vzniku členství: 19. června 2013

Kontrolní komise  je oprávněná kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva, na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje z jednání nápravy.

člen komise: Jaroslav Modlík
Hostivice, Československé armády 1585, PSČ 253 01
den vzniku funkce:...
člen komise: Michal Pruner
Hostivice, Za Mlýnem 1724, PSČ 253 01
den vzniku funkce: 31.5.2006
člen komise: Jakub Havlásek
Hostivice, Za Mlýnem ..., PSČ 253 01
den vzniku funkce: ...
Dana Erzigojová
Hostivice, Za Mlýnem 1723, PSČ 253 01
den vzniku funkce:... člen komise: Josef Souček
Hostivice, Za Mlýnem 1721, PSČ 253 01
den vzniku funkce:... člen komise: