Převod členství v družstvu

S ohledem na podmínky udělení státní dotace na výstavbu bytů a na znění stanov družstva je o převod práv a povinností spojených s členstvím třeba žádat město Hostivici, majoritního vlastníka budov.

Město připojuje svůj podpis k Dohodě o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu mezi převodcem a nabyvatelem. Převod nepodlého schvalování družstva, ale je možné o něj prostřednictvím družstva požádat. Vzor dohody je k dispozici zde .