Rozhraní vlastní údržby bytu a správy družstva


Upozorňujeme členy družstva, že Bytové družstvo ZAHRADA nezajišťuje údržbu ani drobné opravy všech částí bytů, ale jen vybraných a přesně určených částí venkovních a vnitřních prostor domů.

O zbývající části bytů je povinen pečovat přímo člen družstva s právem nájmu daného bytu a také nese veškeré s tím související náklady. Požadavky na opravy v těchto částech domů, budou bytovým družstvem odmítány.

Doporučujeme proto důkladně se seznámit s popisem rozhraní pro vlastní údržbu a správu družstva před předložení požadavku na bytové družstvo. Popis těchto rozhraní najdete zde .