Sankce za nedodržování domovního řádu

Vzhledem k nárůstu stížností na chování některých nájemníků a vzhledem k tomu, že tito nájemníci nereagují na písemné výzvy představenstva BD, byly na velké členské schůzi 20.6.2001 odsouhlaseny sankce za trvalé nebo opakované nedodržování domovního řádu viz. níže. 

 Souhlasím se sankcí pro nájemníky za neregaování na výzvy představenstva BD ve výši 1000Kč za jednu výzvu. Výzva bude odeslána maximálně tři krát, po té může být přistoupeno až ke zrušení členství“.

Celý zápis z velké členské schůze si můžete prohlédnout zde .