Stavební úpravy

Upozorňujeme všechny členy družstva, že ve smyslu čl. VIII odst. 4 písm. d) stanov mají povinnost vyžádat si souhlas družstva ke každé stavební úpravě nebo jiné podstatné změně v družstevním bytě, a to i v případě, že ji provádí na vlastní náklady.