Vestavěné patro

Vzhledem k tomu, že lze očekávat další žádosti nájemníků o podobné úpravy, sděluje představenstvo a kontrolní komise obecné podmínky projektu, za jakých je možno udělit souhlas.

Předložení projektu pro stavební povolení (SP je nutné v případě, že se zasahuje do nosných konstrukcí stavby) jeho nezbytnou součástí musí být také:

  • požární zpráva, včetně řešení zabezpečení proti vzniku požáru při provádění stavebních prací
  • akustický posudek, ze kterého bude patrné, že vestavba akusticky nesníží hodnotu indexu stavební zvukové neprůzvučnosti R'w=52dB (dle ČSN 73 05 32)
  • ostatní podklady stanovené stavebním úřadem ve stavebním řízení

Pozn.: vestavba patra je stavební úpravou, kterou lze realizovat na základě stavebního povolení, vydaného a pravomocného před započetím stavebních prací.

Případná stavba bude omezena při provádění hlučných stavebních úprav na dobu mezi 8 a 16 hodinou, s tím že hlučné stavební úpravy nelze provádět v neděli.

Představenstvo si vyhrazuje právo kontroly provedených úprav, jak vyplývá ze stanov družstva.